Werkwijze

Team as a service

Samen met jou werken wij aan jouw succes. Wij leveren business analisten, architecten, scrummasters, UI/UX experts en een ervaren development team. Jij levert een business expert/product owner die alle ins en outs van jouw bedrijfsprocessen kent. Mogelijk ook nog een tester. Samen vormen we een hecht team.

Iteraties en Agile Scrum

Het liefst werken we in sprints en leveren we elke 2 weken een nieuwe functionaliteit op. Mits dat voor je IT afdeling haalbaar is. Het tempo kunnen we op een pragmatische wijze aanpassen als dat beter aansluit bij jouw bedrijfsprocessen.

Wekelijkse bespreking & control

De business analist en de architect zitten één dag in de week bij jouw bedrijf. Dan bepalen ze samen met jouw business expert wat prioriteit heeft. Het team test wat klaar is en ziet erop toe dat de beoogde toegevoegde waarde wordt gehaald. Je krijgt inloggegevens zodat jij op elk moment kunt zien hoe het staat met de ontwikkeling van de functionaliteiten en kosten. Jij hebt die dag full control en bepaalt de richting en uitkomst die wordt ingeslagen.

Transparant

Onze communicatielijnen zijn kort, de communicatie direct en vrij van culturele verschillen. Lekker pragmatisch dus!

Agile Scrum Proces NowInc

  1. Scope en eerste oplevering
  2. Bepalen van de prioriteit
  3. Roadmap + tijdlijn + kostenraming
  4. Bouwen functionaliteit
  5. Testen functionaliteit: waarde meten!
  6. Go live en nieuwe prioriteit kiezen.